top of page
Spiritual Meditation
Kundalini Yoga Breathing

KRIYA YOGA - preliminary

Systematický kurz kriya yogy
přípravná praxe na krije (kundalini tantra krije)

pročišťování čaker, zvědomování kšetramů a trigger points

předchozí praxe jógy podmínkou

Namasté vážení a vážní praktikanti jógy,

srdečně vás vítáme ve škole jógy, jež vychází z tradičních starobylých technik jógy, tantry a krijí, ze školy Bihárské, jejíž představitel Sw. Satyananda úžasným způsobem propojil a integroval starobylé s moderním a předložil současnému člověku systematickou praxi, jež dlouhá tisíceletí byla utajovanou.
 

Co jsou kundalini tantra krije

Tantra je v západních zemích většinou mylně chápána a bývá opředena nevábnými představami, které způsobili lidé, jež tantru světu na západě představili jako systém využívající pouze sexuální energii a jako praxi pohlavního aktu. Tantra všeobecně znamená praxi zvuku (mantra), obrazu (yantra) a regulace toku prány v nádích, pročištění nádí (Ida, Pingala, Sušumna), pročištění čaker, zvědomění čakramů (jejich trigger points - spuštěcích bodů) a zvědomění kšetramů čaker a nakonec aktivaci kundalini energie. Tyto cíle lze dosáhnoout různými způsoby a jedními z nich jsou tzv. krije, jež praktikant praktikuje sám pomocí soustředěné mysli, kdy sám reguluje a usměrňuje tok prány ve svém systému nádí a kdy využívá nástrojů muder, pránájámy, bandhy a meditací. 

Oč jde v kurzu krija jógy - preliminary?

Ačkoliv má tento kurz v názvu preliminary = přípravné, nejde o praxi pro začátečníky, nýbrž o pokročilou praxi vyšší jógy, která adepta chystá na praxi krijí.

Součástí praxe je první pročišťování a aktivace ajna čakry pomocí muder a šatkarmas a následná praxe na čakry, kde opakovanou praxí stále více prociťujeme spouštěcí body v čakrách a naciťujeme kšetramy. Vše za pomocí technik jógy.

Nedílnou součástí praxe je postupně rozvíjející se praxe pránájámy a cvičení mysli pomocí technik dhárany a dhjány. Pokud jste uvažovali o soustavné a smysluplné praxi mantry s málou, máte zde možnost začít. Preliminary stupeň vás mantra džapou víc než jen provede, přímo vás do ní vede systematickým způsobem.

Rozcvičení těla a postupně obměňující se praxe několika málo ásan je taktéž součástí praxe, neboť stále připravujeme celé své Bytí tak, aby v praxi krijí jsme nebyli ničím rušeni, ani tělem.

Pro koho je kurz vhodný

  • Pro zanícené praktikanty jógy, jež jóga zaujala natolik, že ji prostě nějakým způsobem dělají, stále se k ní vracejí, myslí na ni, a prostě již patří k jejich životu. 

  • Tato praxe je vhodná pro ty, jež chtějí proniknout do větších hloubek jógy, praktikovat její další techniky (nikoliv pouze zůstávat roky u ásan a surya namaskara kryjí), pro ty, jež mají touhu jít do větších hloubek sebe sama a využít pestré techniky jógy včetně pokročilých praxí pránájámy, technik koncenračních a meditačních a blížit se takovému stupni pročištění, že samádhí není tak vzdáleným cílem:-).

  • Nakonec je tento kurz organizován 1x měsíčně právě proto, aby lidé mimo region frenštátska měli šanci kurz navštěvovat. 

Jak je kurz koncipován

4-hodinová setkání dávají prostor pro teoretický výklad (představení čakry po čakře, systém nádí aj. témata), následnou praxi - nácvik technik, přesná koncepce praxe pro domácí saddhanu a satsang. Teoretický výklad je důležitý pro pochopení, proč zrovna takovu či onakou praxi vykonáváme, co nám přináší, jaké má benefity a jakým způsobem ji praktikovat. Nácvik technik a prožití praxe tak, jak bychom ji měla doma vykonávat, dává adeptům přesný návod pro osobní saddhanu. Tzn. budete vědět co praktikovat, jak praktikovat a jak jdou techniky za sebou. Systematičnost osobní saddhany je prioritou a taktéž systematičnost celého kurzu je jednou z priorit.  Satsang (doslova lidé sdružující se se stejným smýšlením, ti, co jdou za Pravdou) slouží ke společnému sdílení, zpětné vazbě a obohacování se o poznatky a  poznání. Revize a kontrola vaší praxe je podstatnou a důležitou součástí a taktéž vzájemná a stálá komunikace. Účastníkům kurzu je dáván prostor mezi jednotlivými setkáními cca 3-4 týdny právě k osvojení a zavedení osobní saddhany, kterou každým setkáním posuneme, obměníme a budeme rozvíjet. Tedy vaše osobní praxe se v čase bude měnit a posouvat a to smysluplným a systematickým způsobem. Celá koncepce vychází ze zkušeností Sw. Satyananady a z osobní zkušenosti a praxe mé (Eva Berkana), neboť praxi praktikuji po mnoho let a také ji vyučuji dvě malé skupiny praktikantů. Právě osobní zkušenost v českém kontextu (člověka Evropana) je zárukou schopnosti praxi pojmout, pochopit, naučit se jí, zvnitřnit a vykonávat. Jinými slovy, vše jsem přechroustala, prožila a našla způsob, jak praxi předat českému čověku, avšak stále v ryzí podobě, pokoře a v úctě ke Sw. Satyanandovi a jeho konceptu.

IMG-20220905-WA0110.jpg

Eva Berkana

učitelka jógy od roku 2008

studium Bihárské školy jógy - systematický kurz starobylých technik jógy, tantry - krija jóga od roku 2016

akreditovaný rekvalifikační kurz učitel jógy Český svaz jógy, Praha

Kurz terapeutické jógy, Český svaz jógy, Praha

Trenér jógy, FTVS Praha

O EVĚ VÍCE ZDE

Podmínky přijetí do kurzu

  • Min. 1-letá pravidelná praxe jógy podmínkou (předpokladem je znalost základních súrja namaskár krijí a ásan, neučím již ásany a pozdravy slunci, předpokladem je schopnost výdrže v relaxacích a alespoň nějaká schopnost soustředění).

  • Dobrý či normální zdravotní stav (osoby v závažném onemocnění - prosím konzultujte se mnou charakter svých obtíží a společně zvážíme, zdali je momentálně tato praxe pro vás vhodná), neschopnost sedět ve zkřížených sedech nebo na patách, bez pomůcek není na překážku!

  • Osobní zaujetí pro jógu a osobní praxi, osobní zaujetí pro nalezení Pravdy či jaký si vnitřní neusátlý motor, který pohání vlastní kola ve víru jógy.

    Máte-li pochybnosti, zdali vyhovujete podmínkám, konzultujte, prosím, se mnou. Pozn. nemůžete-li sedět ve zkřížených aj. sedech, není to na překážku (kolena...). Mnoho praxí probíhá v lehu a sed lze praktikovat i na židli. Není to žádná ostuda, hledejme způsob, jak praxi vykonávat a jak co nejvíce kultivovat sebe sama.

Cena

•Cena: 9600 Kč/40 h kurzu •Rezervační záloha: 50% je splatná do 7 dnů od závazné přihlášky do kurzu •Doplatek prosíme do 15. 9. 2024 •Lze využít fondy FKSP či benefity od zaměstnavatelů (vystavení faktury zaměstnavateli) •Úhradou kurzu souhlasíte s podmínkami konání kurzu a s podmínkami storno. CENA OBSAHUJE •Kurz krija jógy stupeň preliminary •Přístup do video kurzu krija jógy basic •Materiály ke stažení •Certifikát o absolvování kurzu vydaný Evou Berkana

Kde výuka probíhá

Horní 26 v OD Kyčera, 1. patro, Frenštát pod Radhoštěm Po celou dobu praxe je k dispozici ve varném hrnci čaj. Nacházíme se v centru města, v bezprostřední blízkosti jsou restaurace, obchody, autobusy, vlak 10 min. Prostor je tichý, nerušený. K dispozici je šatna, toaleta, veškeré pomůcky na jógu.

Jak výuka probíhá

Kurz obsahuje 10 lekcí po 4 hodinách, setkáváme se vždy v sobotu ve 14 hod a praxi ukončujeme v 18 hod. nebo v neděli od 13 hod. do 17 hod.

Přihláška

Závazná přihláška ke studiu

Vyberte

POTVRZUJEME!
Na e-mail vám zasíláme platební údaje!

Před vyplněním přihlášky si pročtěte
PODMÍNKY KURZU,
kde se dozvíte také podmínky storno.

bottom of page