top of page
Yoga Class
Yoga Practice

INSTRUKTOR JÓGY

razítko škola.jpg

MŠMT akreditovaný vzdělávací program
profesní kvalifikace

instruktor/instruktorka jógy

210 hodin

studenty přijímáme do 1. 9. 2024

Namasté vážení zájemci o hlubší studium jógy,

srdečně vás vítáme ve škole jógy, jež snoubí praxi starobylých technik jógy s moderním přístupem a praxí současné doby. V našem kurzu v hodinové dotaci 210 hod. prožijete intenzivní čas v kontaktu se zkušenými učiteli v prezenční formě studia, jež dává záruku co nejkvalitnějšího přenosu informací a dovedností z učitele na studenta a dostatek času na zvnitřnění technik jógy. Připravujeme kvalitní učitele jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři. Sudium probíhá dle NOVÉHO standardu MŠMT (rok 2023), kdy závěrečnými zkouškami se kvalifikujete na profesi Instruktor/Instruktorka jógy.

Naše priorita

V lásce a a pokoře co nejpoctivější a celistvé předávání znalostí a dovedností jógových technik mnohokráte procvičovaných a opakovaných s nácvikem a praxí výuky jógy.  Vlastní široká praxe jógy vyučujících zaručuje integrální přístup k józe neomezující se na jeden styl jógy, což vám studentům dává hlubší vhled do různých cest jógy s dostatkem času zažít a zvnitřnit nové techniky a nabýt tak více jistoty v jejich praktikování a předávání.

V čem je náš kurz jedinečný?

• Vyučuje vás tým praktikujících jógínů s vlastní mnohaletou praxí jógy a letitou praxí výuky jógy. • Dáváme čas nácviku technik a praxi technik, techniky mnohokráte opakujeme, máme na ně čas. • Předáváme hlubší znalost kontraindikací technik jógy ve vztahu ke zdravotním omezením. • U nás zažijete praxi tzv. vyšší jógy, tedy i tu spirituální stránku jógy. Podrobnější informace: • Vyučuje vás tým praktikujících jógínů s mnohaletou praxí a výukou jógy. Garantem studia a statutárním zástupcem vzdělávacího zřízení je učitelka s více jak devátenáctiletou praxí jógy s poznáním různých směrů a cest jógy. Eva Berkana, která působila jako vyučující na zdravotnických školách. Díky znalostem ze studií a praxe zdravověd a intenzivní praxi všech směrů jógy se studenti mohou těšit integrálnímu a komplexnímu pojetí jógy ze strany učitele. Další vyučující je praktikantka jógy s více jak dvanáctiletou praxí jógy a v současné době praktikantka buddhistických meditací. Další vyučující jsou odborníci ve svém oboru a taktéž praktikující jógu. Naši učitelé denně praktikují některou z forem jógy, pokorně a s láskou jógu předávají a s výukou mají bohaté zkušenosti. • Dáváme čas praxi a nácviku technik Chcete-li vašemu vzdělávání dát čas a mít prostor procvičovat a zažít si nové techniky jógy jste u nás správně! Naše studium s 9 víkendovými setkáními dává studentům možnost po celé měsíce nacvičovat, praktikovat a zpětně si u učitelů ověřovat správnost provedení, nabýt jistoty a sdílet ve skupině svá poznání. • Předáváme hlubší znalost kontraindikací technik jógy ve vztahu ke zdravotním omezením Dáváme důraz na zdravé provedení technik jógy s perfektní znalostí jejich indikací a kontraindikací se stálou připomínkou: "Především neškodit!". Zárukou hlubších znalostí kontraindikací a zdravotních omezení je garant studia a vyučující v jedné osobě s vysokoškolským zdravotnickým vzděláním. • Předáme vám několik výjimečných technik „vyšší jógy“ Vaše studium obohatíme několika ne zcela běžně (v českých jógovnách) praktikovanými technikami vyšší jógy, které obohatí váš pohled na jógu, její hloubku a možnosti. Můžete tak započíst svou jedinečnou cestu praxe vyšší jógy. • Pro zájemce o hlubší vzdělávání v oblasti jógy nabízíme navazující studia Vaše vzdělávání na poli jógy může pokračovat v navazujících postgraduálních studiích jógy v oboru terapeutické jógy a v kurzu krija jógy školy Bihárské v preliminary stupni a posléze v advance (praxe kundalini tantra krijí).

Co studiem u nás získáte?

Osvědčení
profesní kvalifikace

 

Potvrzení
o účasti
v akreditovaném
programu

 

Termíny výuky
 

Studium jógy v člověku otevírá především jeho vlastní potenciál, rozvíjí jej a nabízí opdovědi na mnohé otázky. Ať už se rozhodnete kurz absolvovat pro svůj vlastní seberozvoj nebo máte chuť jógu dále smysluplně předávat jako kvalitní odborník instruktor jógy, kurz vám nabídne mnohé další. • Obdržíte Potvrzení o účasti v akreditovaném programu v délce 210 hodin. • Získáte Osvědčení profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy při úspěšném složení závěrečných zkoušek. Toto osvědčení opravňuje k vydání živnosti vázané: Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb v oblasti jógy. • Perfektně vás připravíme ke zkoušce z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy. Zkoušky probíhají v rámci školy. Garant studia je zároveň autorizovanou osobou pro zkoušení. • Stanete se kvalitními praktikanty a vyučujícími jógy s hlubokými teoretickými znalostmi, praktickými dovednostmi a pedagogickou vybaveností. • Rozmanitost technik vyučovaných v kurzu, instruktorovi poskytuje vhled do všech čtyřech hlavních jógových cest a umožňují tak absolventovi rozvíjet se svou osobitou cestou. Záleží nám na tom, aby účastníci kurzu měli povědomí o širokých možnostech, jež jógové cesty nabízejí a neomezovali se např. pouze na praxi ásan. • Budete kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři. • Seberozvoj, zrání, moudrost, přátelé, další podněty ke studiu jógy a jiných duchovních směrů, tipy na četbu kvalitních pramenů, následující možnost kontaktu s učiteli.

IMG-20220905-WA0110.jpg

Eva Berkana

odborný garant kurzu,
autorizovaná osoba pro zkoušení,

vyučující v oboru jógy, trenérství, anatomie a výživy

O EVĚ VÍCE ZDE

Lenka foto.jpg

Lenka Lukáčová
zástupce autorizované osoby zmocněná pro zkoušení
vyučující v oboru jógy a
pedagogiky jógy
O LENCE VÍCE ZDE 

DALŠÍ UČITELÉ NALEZNETE

ZDE

Obsah studia 

S úctou staví na tradičních systémech jógy a jejích představitelích, avšak přizpůsobuje se moderní době a myšlení moderního člověka. Syntetizuje vědecké poznání psychologie, anatomie, fyziologie, neurologie aj. věd., a předává komplexně ve větší šíři techniky jógy tak, aby aspirant ovládal nejen posturální jógu, ale právě vyšší techniky jógy. Důraz je taktéž kladen na znalost patologií a onemocnění ve vztahu k jógovým praktikám. •Etika v józe Hlouběji se seznámíte s prvními stupni Pataňdžaliho Ashtanga jógy jako jsou jama a nijama, etická pravidla nejen pro praxi jógy, ale i pro každodenní život. Uzření sebe sama v rámci těchto etických ctností, mění člověku pohled na sebe sama a je velmi ozdravným procesem. •Ásany Kompletní dovednost ásan, jejich provedení, indikace a kontraindikace. •Pránájáma Ovládání dechu, rozvinutí dechu z bráničního dechu do hrudního a podklíčkového je předpokladem korektní praxe pránájámy, tedy řízení vlastní energie pomocí technik dechu. Naučíme vás plný jógový dech a dílčí dechy, ale taktéž pránájámické techniky včetně aktivačních dechů, šumivých, harmonizačních. Důraz je kladen na indikace a kontraindikace pránájámických technik. •Mudry Znalost základních muder rukou a některých vybraných dalších muder hojně užívaných v praxi jógy. Porozumění jejich účinku a vhodnosti použití. •Bandhy Tzv. zámky, které umožňují výrazným způsobem usměrňovat a nasměrovávat pránu (energii) v pránickém těle člověka. Několika měsíční nácvik, praxe, indikace a kontraindikace provedení je samozřejmostí. •Pozdravy slunci a měsíci, jógové rozcvičky Naučíme vás více druhů zajímavých pozdravů slunci, jež se používají v jógovnách. Taktéž větší portfolio jógových rozcviček včetně pozdravu slunci z lehu na zemi, džatís, cvičení loma viloma, spinálních cviků, pozdravu měsíci aj. vám dává širokou možnost využití u různých skupin klientů. •Techniky prátjáháry a dhárany Projdete řadou relaxačních technik, jógovým spánkem (jóga nidra), ale také prožijete techniky koncentrační umožňující meditaci. Naučíte se praktikovat s málou (růženec) a mantrou. •Očistné techniky Provedeme vás vybranými očistnými technikami, které mění člověku život. Vybíráme ty, jež lze bez obav šířit dále a jejich benefity jsou nezpochybnitelné jako džala néti (prolévání nosu), trátak (očista prostoru hlavy) a očista střev (teoreticky). •Krije Název krije má více významů, nyní poukazujeme na dynamické relaxační techniky. Tyto techniky jsou hojně užívané a mají velké benefity. •Čakry, obaly a těla člověka Seznámíte se s čakrami, jejich lokalizací v pránickém těle a v základu s praxí na čakry. Dozvíte se o soustavě nádí (kanálků vedoucích energii) a možností ovlivnění pránického proudění. •Anatomie, fyziologie a patologie ve vztahu k jógových praktikám Obdržíte nesmírně cenné informace o vztahu onemocnění a jógových technik, možnost jejich použití a naopak zákazu provádění. •První pomoc Věnujeme se nácviku první pomoci při běžných poraněních, které se mohou jako událost přihodit v jógovnách, ale taktéž nácviku záchrany života v případě zástavy činnosti srdce a dýchání. •Výživa, psychologie, pitný režim, pedagogika sportu, bezpečnost, sportovní příprava, marketing sportu a sportovní právo Studium je podpořeno těmito tématy pro základní orientaci budoucích instruktorů jógy.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Věk minimálně 18 let

  • Lékařské potvrzení podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7), absence duševních poruch a chorob s medikací

  • Zájem o hlubší studium jógy, seberozvoj nebo stát se kvalitním učitelem jógy

Úspěšné završení studia

80% účast na výuce (nahrazení zameškaných hodin v následujícím kurzu není možné) Zpracování domácích úkolů z oboru jógy, které prověří samostudium Závěrečný písemný test z odborné a všeobecné části Ústní zkouška Praktická zkouška Zkouška probíhá před autorizovanou osobou (osoba zmocněná Ministerstvem MŠMT) Evou Berkana, č. autorizované osoby: MSMT-10765/2023.

Cena

•Cena: 26.000 Kč •Rezervační záloha: 13.000 Kč splatná do 7 dnů od závazné přihlášky ke studiu •Doplatek školného ve výši 13.000 Kč do 30. 8. 2024 (výjimečně v září do započetí studia) •Studenti, jež se přihlásí na poslední chvíli v 9/2024 platí úhradu za studium ihned v plné výši. •Ve výjimečných případech lze domluvit platbu formou splátek. •Na tento vzdělávací program není možné uplatnit žádné benefity nebo šeky/poukázky, je však možno využít fondy FKSP a příspěvky zaměstnavatelů. •Lze uplatnit proplacení ÚP, rádi zájemcům vyjdeme vstříc. Kontaktujte nás! •Pokud váš zaměstnavatel (školské zařízení) je účastníkem tzv. Šablon MŠMT a přihlásil se k programu dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, lze se se zaměstnavatelem domluvit na úhradě vzdělávacího programu ze šablon a pak je do šablon vykázat. Splňujeme termínově a obsahově podmínky Šablon v kategorii wellbeing. Pro zaměstnavatele vám zašleme anotaci. •S úhradou kurzu a přihláškou se zavazujete akceptovat podmínky studia vydané vzdělávacím zařízením. CENA OBSAHUJE •Celý studijní program včetně závěrečných zkoušek. •Výuková videa a přístup do webového prostředí po celou dobu studia a další následující rok. •Další podklady a výukové materiály ke stažení. •Řádný termín zkoušky (náhradní či opravný termín zkoušky je zpoplatněn 3500,- Kč). •Osvědčení s akreditací MŠMT o profesní kvalifikaci Instruktor/rka jógy po úspěšném zakončení kurzu. •Potvrzení o účasti v akreditovaném programu. •Půjčení veškerých cvičebních pomůcek. •Cena 24.000 Kč je platná pro zájemce, jež nechtějí absolvovat závěrečné zkoušky. Pokud se během studia dohlásí ke zkouškám, doplatí 2000 Kč. V případě zájmu o závěrečné zkoušky po skončení studia je cena závěrečných zkoušek 10.000 Kč.

Kde výuka probíhá

Horní 26 v OD Kyčera, 1. patro, Frenštát pod Radhoštěm V prostoru je možné uvařit si čaj, ohřát jídlo, odpočívat v přestávkách a obědové pauze. Nabízíme možnost zajištění vegetariánských obědů. Po celou dobu výuky je k dispozici ve varném hrnci čaj. Nacházíme se v centru města, v bezprostřední blízkosti jsou restaurace, obchody, autobusy, vlak 10 min. Prostor je tichý, nerušený. K dispozici je šatna, toaleta, veškeré pomůcky na jógu.

Jak výuka probíhá

Celé studium je realizováno prezenční formou cca 1x měsíčně v pátky odpoledne a o víkendech od měsíce září po první polovinu dubna. Setkáme se 9x. Závěrečné zkoušky se konají zvlášť v měsíci duben. Studium je podpořeno výukovými materiály ve formě videí a poslechových nahrávek. Natočená videa a poslechové nahrávky jsou studujícímu k dispozici po celou dobu studia na této webové stránce, kde vstupuje pod heslem. Nahrávky se věnují teoretickým tématům jak z oblasti jógy, tak z obecné části studia jako je anatomie, hygiena sportu, právo, základy marketingu a managementu apod. Prezenční studium: •nácvik technik jógy •přednášky, diskuze •procvičování technik, ale i pedagogiky (výuky, předávání) jógy •praxe (studenti si dělají navzájem učitele jógy), důraz je kladen na praxi, na schopnosti umět učit jógu! Podpůrné materiály: •odborná část - obsahuje předtočená videa a poslechové nahrávky věnující se teoretickým tématům jógy •všeobecná část - obsahuje předtočená videa a poslechové nahrávky věnující se obecným tématům, která se vztahují ke sportu •pdf soubory ke stažení a tisku, prezentace ke stažení a tisku Materiály a příprava ke zkoušce: •Přesné procvičení testu otázka po otázce •Přesný popis a nácvik technik a témat, které jsou požadovány ke každému bodu zkoušky •Příprava části lekce ke zkoušce •Nácvik první pomoci ke zkoušce •Detailní přípravě ke zkoušce je věnováno jedno celé víkendové setkání

Přihláška

Závazná přihláška ke studiu

Vyberte

POTVRZUJEME!
Na e-mail vám zasíláme platební údaje!

Před vyplněním přihlášky si pročtěte
ZÁVANÉ PODMÍNKY STUDIA,
kde se dozvíte také podmínky storno.

bottom of page