top of page

Kurz terapeutická jóga
 

Léčebná praxe jógy

Záměrem kurzu je získat praktickou dovednost, zkušenost, teoretické znalosti a zejména dát návod krok za krokem k zavádění mnohých přístupů, postojů a metod do každodenního života tak, aby očistný a ozdravný proces byl co nejefektivnější.

Kurz terapeutické jógy je skvělým základem a přípravou pro následovný kurz kriya jógy, ve kterém lze zdravým způsobem navázat a pokračovat ve své jógínské praxi. 

Kurz terapeutické jógy, je určený lidem, jež rádi nastoupí cestu vlastního aktivního uzdravování skrze moudrosti tisíce let staré jógy.

Celý kurz je koncipován smysluplně a citlivě, kdy se ubíráme od základů.
 

Vyzdravujeme tělo, které zpružňujeme, posilujeme, zvědomujeme si jej a činíme jej odolnější vůči stresorům a přizpůsobivější novým okolnostem života.  
 

Vyzdravujeme dech, jež je v této době u většiny lidí zraněn a to nejen následkem onemocnění Covid, ale prostě jako následek "moderní" doby a "moderního", tedy nezdravého způsobu života.
 

Vyzdravujeme emoce, jež jsou často labilní, nestálé a vlají a způsobují lidem utrpení.

 

Vyzdravujeme mysl, která v hlavě "moderního" člověka je spíše turbulentní až chaotická a dělá si, co si zamane.

Jak je kurz sestaven
 

TJ obr.jpg

Hlavní video

vedená lekce jógy

v délce 1 hod

Doplňková videa

rozšíření tématu

12 přehledných lekcí 

a další videa a poslechy prohlubující témata

celkem 50 hod jógové terapie

Komplexní kurz jógové praxe, nikoliv jen tutoriály a techniky vytržené z kontextu.
Video kurz je přístupný po neomezený čas. K lekcím a všem videím se můžete kdykoliv opakovaně vracet.
V kurzu je brán zřetel na vaše možná onemocnění, stále upozorňujeme na event. zákaz provádění některých cviků či praktik a nabízíme jiné varianty. Naším heslem je především NEŠKODIT!
Udržujeme s vámi kontakt, kdykoliv nám napište a ptejte se. Nevíte, zdali je kurz pro vás vhodný? Napište nám.

1240 Kč

celkem 50 hodin školy jógy

bottom of page