top of page

Eva Berkana

IMG-20220905-WA0110.jpg

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

Jógu vnímám jako vlastní Bytí v přirozeném plynutí, kdy mě před léty zcela pohltila, zachránila život a jeho kvalitu nejen obnovila, ale pozvedla do výšin, o kterých jsem neměla dříve tušení.  Díky plynutí v proudu jógy jsem měla štěstí uzdravit a pročistit tělo hathajógou, avšak otevřely se mi další úchvatné cesty bhakti, karma a džňána jógy. Bhakti přišlo jako stále živoucí během pobytů v Asii a díky Míle Tomášové, džňána jóga díky Eduardovi Tomášovi a Ramana Maharšimu. Nyní se již nechávám prostoupit především duchovní stránkou jógy, i když dříve jsem značně věnovala čas hathajógovým praktikám. Zpívám mantry, organizuji kírtany, mála je má věčná společnice. Zásadním obratem v praxi jógy (a životě) pro mě byly dlouhodobé procesy mantra džapy a pokročilá praxe kundaliní tantra krijí – starobylé techniky jógy a tantry školy Bihárské, Sw. Satyananda, jež jsou mou denní saddhanou. Jógu vyučuji 16 let, učím budoucí učitele jógu a terapeutickou jógu, veřejnost klasikou jógu a  pokročilé přípravu a praxi krijí. Prošla jsem zkušeností výuky dětí, mentálně a tělesně postižených dětí, těhotných žen, nemocných pacientů, zdravých výkonnostních sportovců (ashtanga vinjása jóga) a běžných lidí se zájmem o jógu. Zřídila jsem akreditované rekvalifikační vzdělávání dle MŠMT a vyučuji s kolektivem učitelů budoucí instruktory jógy, a kde doškoluji učitele nástavbovým studiem terapeutické jógy a přípravy na kundalini tantra krije. Mými učiteli byli a stále jsou inspirací: Ivana a Jan Knaislovi, Míla Sávitrí Mrnuštíková, Eduard a Míla Tomášovi, Sw. Satyananda (Bihárská škola jógy), Sw. Kaleswara - resp. jeho blízký žák. 

 • Střední zdravotnická škola, obor všeobecná sestra, 1995.

 • Lékařská Univerzita Palackého v Olomouci, obor ošetřovatelství, 2004.

 • Anezteziologická, resuscitační sestra, sestra záchranář v MN Havířov a FN Motol v Praze.

 • Vyučující odborných předmětů na vyšší zdravotnické škole, Praha a na střední zdravotnické škole ve FM.

 • Studium ashtanga vinjása jógy, Rumunsko, Bukurešť 2008, 2009

 • Studium ashtanga vinjása jógy, Dalibor Štědronský, 2010

 • Roční akreditovaný rekvalifikační kurz Instruktor jógy, Český svaz jógy Praha, 2010

 • Trenér jógy 2010, FTVS UK Praha

 • Roční kurz terapeutické jógy, Český svaz jógy Praha, 2015

 • Rekvalifikační kurz kondičních masáží, Praha 2011

 • Studium tradiční čínské medicíny, Praha v letech 1011-2012

 • Víkendové stáže škola Sw. Gítánanda, Míla Mrnuštíková, v letech 2013-1015

 • Studium Bihárské školy jógy, Sw. Satyananda, od roku 2016 - dosud

 • Proces pročišťování pěti elementů a praxe mantra džapy, další procesy, Šrí Kaleswara, 2020 - dosud

 • Sahadža jóga, 2023 

 • Studium hry na příčnou flétnu, konzervatoř Ostrava, 2023 - dosud

 • Realizace Akreditovaného rekvalifikačního vzdělávaní, obor Instruktor jógy, MŠMT Praha, 2023 - dosud

 • Oprávnění zkoušet u závěrečnách zkoušet z profesní kvalifikace Instruktor jógy jako autorizovaná osoba, 2023 - dosud

 • Osobní praxe jógy od roku 2005 - dosud

 • Výuka jógy od roku 2008 - dosud

bottom of page