top of page

Relaxační techniky

Milí přátelé,

jóga je velkou studnicí úžasných informací a zejména nabídkou zkušeností, jak dojít k sobě samé/samému do nejhlubší hloubky svého Bytí. Rádi se dělíme s vámi o praxi ásan a jiných technikjógy prostřednictvím videí, jež dáváme veřejnosti volně k užívání.

Tip, jak postupovat v relaxačních technikách: 

  • v případě, že jste neklidný člověk s preferencí pohybové akce a turbulentní mysli začněte dynamickými formami relaxačních technik,

  • po zvládnutí dynamických forem, postupně přecházejte k těm statickým formám,

  • před statickou relaxací si vždy proveďte nějakou dynamickou formu relaxace,

  • při praktikování dynamických forem dbejte svého dechu, jenž vás vede v pohybu a stále dech prohlubujte, zpomalujte a tím i pohyb, 

  • naciťujte se na svůj dech a pohyb,

  • kdo si libuje ve statických relaxacích, můžete rovnou k nim přejít, avšak vám pro měnu neuškodí i trocha dynamiky, a tak po skončení statické relaxace si dopřejte postupné rozhýbání a návrat do světa pomocí některé dynamické formy,

  • Jóga nidra je určena těm, jež udrží pozornost po dlouhou dobu a jsou velmi uvolnění. 

  • prosím, nevynechejte úvodní slova k relaxacím, neboť vám dají kvělé informace!

Relaxační techniky - dynamické formy

Cyklus relaxačních technik - úvod o významu a účincích relaxací

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace kaya kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace
pawanmukti kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace Brahma mudra

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace drdha kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace tala kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace matsya kriya

Cyklus relaxačních technik - spinální cviky v lehu na zádech

Cyklus relaxačních technik - protřepávačky a jemné kmitání

Relaxační techniky - statické (v lehu bez pohybu)

Cyklus relaxačních technik - příprava k relaxaci a volba pozice těla

Cyklus relaxačních technik - relaxace - přechod mezi dynamickou a statickou formou

Cyklus relaxačních technik - další krok ke statické relaxaci

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace obličeje a hlavy

Subham astu sarvadžagatam!

Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

Čakrová sestava

Čakrová sestava

Očista kloubů

Očista kloubů

Očista střev

Očista střev

Antiparazitární kúra

Antiparazitární kúra

Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů

E-book zdravá záda

E-book zdravá záda

bottom of page