top of page

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy  

Máme autorizaci

Iyengar Yoga Class Triangle

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy probíhá od roku 2023 pouze před autorizovanou osobou a jejím zástupcem. U nás můžete zkoušky absolvovat, jsme zkušební komise sestávající se ze dvou členů - autorizované osoby a jejího zástupce. Autorizaci udělil autorizační orgán MŠMT ČR. Číslo autorizované osoby: MSMT-10765/2023.

Nemusíš studovat, jsi-li připraven, stačí absolvovat pouze zkoušku!

Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

 • min. věk 18 let

 • základní vzdělání v oblasti jógy nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu profesní kvalifikace Instruktor jógy (absence duševních poruch a chorob s medikací).

Forma zkoušky

 • písemný test

 • ústní zkouška

 • praktická zkouška

Uchazeč prokazuje odbornou způsobilost

 • orientace v anatomii a fyziologii člověka

 • orientace v dějinách i současnosti jógy, základní filozofické koncepty

 • orientace v Patandžaliho osmidílné józe

 • orientace v jógové anatomii

 • sestavení vhodného programu jógy pro skupiny a individuální lekci jógy

 • vysvětlení a předvedení pozic a technik jógy

 • praktické vedení skupinové a individuální lekce jógy

 • vedení lekce jógy pro specifické skupiny klientů se zdravotními omezeními (těhotné ženy, děti, senioři aj.)

 • základní poradenství v oblasti výživy, zdravého životního stylu a výživy

 • schopnost poskytnout 1. pomoc - praktická ukázka

 • dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Komise

 • zkouška probíhá před komisí složenou ze dvou členů, jež jsou MŠMT  ČR autorizovaní pro výkon zkoušení v oboru Instruktor jógy

 • pokud uchazeč neuspěje, může požádat o druhý pokus

Cena

 • 10000 Kč v řádném termínu

 • 8000 Kč v druhém termínu (pokud uchazeč při prvním pokusu neuspěl)

Přihláška ke zkoušce

Hlásím se ke zkoušce

Děkujeme, brzy vás budeme kontaktovat!

Budeme vás kontaktovat na základě vyplnění přihlášky. Dohodneme si společně termín a čas zkoušky, jež proběhne nejpozději do 3 měsíců od obdržení pozvánky ke skoušce.

Zkouška probíhá ve městě Frenštát pod Radhoštěm, přesná adresa je upřesněna v Pozvánce ke zkoušce.

Čas zkoušky trvá 4 až 5 hodin.

Zkouška je skládána před komisí, ta se sestává z autorizované osoby (Eva Berkana) a jednoho zástupce autorizované osoby.

Po zdárném složení zkoušky obdrží absolvent do 5 dnů Osvědčení o získání profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy. Toto osvědčení je vydáváno prostřednictvím MŠMT a má platnost rekvalifikace. Na základě tohoto osvědčení, jež má neomezenou platnost, získáváte novou profesní kvalifikaci a můžete tak žádat na živnostenském úřadě o živnost vázanou: Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti jógy.

PŘIHLÁŠKAK ZKOŠCE

Všechna pole je nutné vyplnit. Pokud nemáte, co vyplnit (např. nemáte žádná dřívější příjmení), uveďtě "nemám". Při jejich vyplňování věnujte správnosti údajů velkou pozornost, neboť vaše data jsou zapisována v systému MŠMT, který následně generuje vaše osvědčení. Výše požadovaná data požaduje MŠMT a podléhají GDPR.

bottom of page